Van deskundigheid naar vakmanschap

De Register Pensioenadviseur zorgt voor onderscheid in pensioenadvies. We stellen hoge eisen aan onze pensioenadviseurs op het gebied van gedrag en integriteit, deskundigheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. De RPA kiest ervoor om zich kwalitatief te onderscheiden in zijn dienstverlening naar de klant en verder te gaan dan de wettelijke vereisten met betrekking tot kennis en deskundigheid.

De SAR onderhoudt het deskundigheidsniveau van de RPA’s, vanuit de overtuiging het verzekeringsvak verder te professionaliseren. De erkenningsregeling RPA vertegenwoordigt een beroepsgroep van pensioenadviseurs met gemeenschappelijke gedragsregels, integriteit, objectiviteit en zorgvuldigheid.

 

Zoeken in het register van onafhankelijke pensioenadviseurs


Registratienummer: PP0030
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: PHB Financieel Adviseurs

Registratienummer: PP0216
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Tinke Assurantiƫn BV

Registratienummer: PP0408
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Wienen & Planners van Waarde

Registratienummer: PP0357
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: SAA Pensioenen B.V.

Registratienummer: PP0447
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Doornhegge & Duthler partners in financien

Registratienummer: PP0071
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Pensioenpoint Venlo

Registratienummer: PP0455
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Mutsaerts BV

Registratienummer: PP0370
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Lombardini Financieel Advies

Registratienummer: PP0450
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Raetsheren van Orden B.V.

Registratienummer: PP0429
Ingeschreven sinds: januari 1970
Werkzaam bij: Leons Consultancy B.V.

RPARegister Pensioenadviseur

Bij het RPA zijn onafhankelijke pensioenadviseurs ingeschreven. Het RPA staat voor deskundigheid, integriteit en prakijkervaring. Professioneel gedrag is een essentiële waarde en hiertoe onderschrijft de RPA het beroeps- en tuchteglement van de Stichting Assurantie Registratie (SAR).

Meer over het RPA

Masterclasses  RPA 

Het RPA organiseert jaarlijks workshops over actuele thema's en verdiepende masterclasses voor pensioenprofessionals. Dit programma streeft naar een hoog kennis- en adviesniveau voor de Pensioenadviseur en waarborgt de kwalificatie van Registerpensioenadviseur (RPA). 

Meer informatie

RPA worden?Onderscheidend in pensioenadvies

Bij het RPA zijn pensioenadviseurs aangesloten die van mening zijn dat goede advisering over pensioen onmisbaar is en dat een serieus kwaliteitslabel bijdraagt aan een goed werkend pensioenstelsel. Een RPA is meer dan iemand die alleen voor verplichte periodieke educatie zijn ‘diploma actueel houdt’.

Meer informatie

19 april: RPA Themamiddag over de Wet toekomst pensioenen

2023-04-14 14:02:58
 Welke wijzigingen brengt de Wet toekomst pensioenen voor lijfrentes met zich mee? Wat zijn de voors en tegens voor werknemers van een solidaire pensioenregeling versus een flexibele premieovereenkomst? En welke keuzes heeft een werkgever, rekening houdend met reeds bestaande pensioenregelingen? Dit jaar staat de Wet toekomst pensioenen centraal op de RPA-themadag voor pensioenadviseurs op woensdag 19 april in Zeist.

Wijziging verplichtstellingen BPF Vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en Pluimveevlees

2022-04-05 14:01:15

Er is een wijziging in de verplichtstelling van BPF Vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en Pluimveevlees. Heeft u relaties werkzaam in deze sector met een pensioenregeling in uw portefeuille, dan is dit wellicht een goed moment om de werkingssfeer (opnieuw) te onderzoeken.

archief

Wettenbundel van Eric van Toledo 2022

2022-01-18 10:37:51

Wettenbundel 2022 met een selectie van de voor levensverzekeringen relevante bepalingen van de Wet IB 2001 en bijbehorende lagere regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen belastingplan 2022

2021-12-24 13:32:00

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022. In de bijlage een overzicht van de belangrijkste zaken.

archief