Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid: dat zijn de kernwaarden van de Register Pensioenadviseur.

RPA is dé erkenningsregeling voor de pensioenadviseur. Een goed imago van de pensioenadviseur en haar beroepspraktijk is een belangrijk streven. Wij willen een register van pensioenadviseurs zijn, die het vertrouwen van hun klanten krijgen. Om dit bereiken, stellen we hogen eisen aan onze Register Pensioenadviseurs om de titel RPA te mogen voeren.

Deskundigheid
De Register Pensioenadviseur kent haar vakgebied als geen ander. Het denk- en werkniveau van de RPA ligt hoger dan dat de Wft van hem verlangt.

Gedrag & integriteit
De Register Pensioenadviseur houdt zich aan de gedragscode, zoals deze is vastgelegd in het beroeps- en tuchtreglement van de Stichting Assurantie Registratie (SAR).

Objectiviteit & zorgvuldigheid
De Register Pensioenadviseur werkt primair voor haar klanten. Hoewel goed werk, goede beloning verdient, mag de beloning nooit leidend zijn in de advisering.