Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registerpensioenadviseur.

Het RPA is dé erkenningsregeling voor de pensioenadviseur. Een goed imago van de pensioenadviseur en haar beroepspraktijk is een belangrijk streven. Wij willen een register van adviseurs zijn die van hun klanten het vertrouwen krijgen. Om dit bereiken worden hoge eisen gesteld aan de ingeschreven RPA's op het gebied van:

  1. Deskundigheid: de RPA kent haar vakgebied als geen ander en heeft een denk- en werkniveau dat hoger ligt dan dat de Wft van haar verlangt.
  2. Gedrag en integriteit: de RPA houdt zich aan de gedragscode zoals deze is vastgelegd in het beroeps- en tuchtreglement van de SAR. 
  3. Objectiviteit en zorgvuldigheid: De RPA werkt primair voor haar klanten. Hoewel goed werk, goede beloning verdient, mag de beloning nooit leidend zijn in de advisering