RPA is een openbaar register, dat bestemd is voor alle adviseurs werkzaam in de pensioenbemiddeling- en advisering. Of ze nu eigenaar zijn van een advieskantoor of medewerker. Als u voldoet aan de gestelde eisen, kunt u zich laten inschrijven. Hierna kunt u de titel RPA en het bijbehorende logo in combinatie met uw eigen naam voeren. De titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik. Het personenregister van de erkenningsregeling is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden.

Inschrijven
Om u online in te schrijven in het register, heeft u de volgende documenten nodig:

  • Wft-diploma Pensioenverzekeringen
  • Pasfoto (jpg)
  • Kopie BAV-polis (pdf of jpg)

Naar het inschrijfformulier