Het RPA valt onder het beheer van de Stichting Assurantie Registratie (SAR).  De SAR zet zich sinds 2001 in voor een kwalitatief, hoogwaardig niveau van financieel advies. Dat doet zij door standaarden te stellen die gekoppeld zijn aan keurmerken, afhankelijk van de tak van dienstverlening. Onze missie is het in stand houden en bevorderen van vakbekwaamheid in de financiële dienstverlening op het hoogste niveau.

Erkenningsregelingen
De financieel adviseurs die ingeschreven staan in de erkenningsregelingen van de SAR onderscheiden zich door hun bovenwettelijke kennis en vakbekwaamheid. Ze onderscheiden zich door er bewust voor te kiezen om naast de wettelijke verplichte PE-examen hun kennis aan te tonen op een bovenwettelijk niveau, die zowel betrekking hebben op vakinhoudelijke kennis als op vaardigheden en professioneel gedrag.

Andere erkenningsregeling van de SAR zijn:
- Registermakelaar in Assurantiën (RMiA);
- Register Gevolmachtigd Agent (RGA).