De doelgroep van de erkenningsregeling omvat alle adviseurs en verzekeringsdeskundigen die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van pensioenadvisering. Kortom, adviseurs die van pensioenadvies hun vak hebben gemaakt en die de samenhang en complexiteit van deze advisering goed begrijpen. Adviseurs die hun klant en hun vakgebied centraal stellen, toegevoegde waarde creëren en dat vanuit de inhoud en de praktijk invullen.

De RPA wil dit bereiken door:

  1. Het bevorderen van een goede beroepsuitoefening. Onder andere door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle bij haar ingeschreven personen, door het organiseren van masterclasses en permanente educatie.
  2. Het bewaken van de kwaliteit van het beroep en het stimuleren van de ontwikkeling van het vakgebied.

Wat is de meerwaarde van de RPA voor u als pensioenadviseur?

  1. RPA is een herkenbaar keurmerk wat aan collegae en klanten laat zien dat u aan hogere eisen voldoet.
  2. Het RPA-keurmerk draagt bij aan het goede imago van de beroepsgroep.
  3. Het geeft toegang tot een hoogwaardig aanbod van cursussen en opleidingen.
  4. Het maakt dat u beschikt over actuele informatie, die relevant is voor uw beroepspraktijk.
  5. U maakt deel uit van een netwerk met vakgenoten.