Wet Toekomst Pensioenen en toekomstige pensioenarmoede!

Datum: 2021-02-12, Categorie: Nieuws

Bijgaand treft u het consultatiedocument Wet Toekomst Pensioenen dat vandaag is ingediend door het bestuur Registerpensioenadviseurs (RPA) en Blom, Veugelers, Zuiderman Advocaten (BVZA). Deze consultatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en samenspraak met BVZA en een aantal RPA's die hebben meegedacht en meegelezen.

Bijgaand treft u het consultatiedocument Wet Toekomst Pensioenen dat vandaag is ingediend door het bestuur Registerpensioenadviseurs (RPA) en Blom, Veugelers, Zuiderman Advocaten (BVZA). Deze consultatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en samenspraak met BVZA en een aantal RPA's die hebben meegedacht en meegelezen.

Dit consultatiedocument is, inclusief de begeleidende tekst hieronder, tevens verzonden aan de leden van de Tweede Kamer met pensioen in hun portefeuille, het Verbond van Verzekeraars, de vakpers en de gewone pers.

Internetconsulatie RPA

Nieuws overzicht

Nieuws archief