Nieuwsbrief Pensioen maart/april 2021

Datum: 2021-04-30, Categorie: Nieuws

In onderstaande nieuwsbrief word je geïnformeerd over een aantal belangrijke nieuwsberichten over de afgelopen maand.

Wijziging levensloopregeling
De waarde in de levensloopregeling is belast op het fictieve genietingsmoment. Het fictieve genietingsmoment is gewijzigd van 1 januari 2022 naar 1 november 2021. Dit heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) duidelijk gemaakt. 
Hierdoor kan een (ex-)werknemer de belastingheffing voor 1 januari 2022 betalen om hiermee belastingheffing in box 3 te voorkomen.
Is de werknemer 61 jaar of ouder geworden aan het begin van 2021? Dan ziet de Belastingdienst de waarde in de levensloopregeling als loon uit een vroegere baan in plaats van als loon uit de huidige baan.
Bron: CAP: levensloop V&A aangevuld.

Pensioenopbouw na niet vrijwillig ontslag afhankelijk van bijstandsnorm
Is een werknemer niet vrijwillig ontslagen? En krijgt de werknemer daardoor een uitkering vanuit de WW, Ziektewet of WIA? Dan kan een mogelijke pensioenopbouw doorgaan na het ontslag. Dit kan alleen als de hoogte van deze uitkering minimaal de bijstandsnorm bedraagt die geldt bij een leeftijd vanaf 21 jaar. Dit heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) duidelijk gemaakt. 
Is een werknemer niet vrijwillig gedeeltelijk ontslagen? Dan wordt het bedrag van de bijstandsnorm naar verhouding aangepast.
Bron:
CPA:  https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-21-003-v210205/

Maximaal pensioen bij overlijden voor pensioendatum
Biedt de basispensioenregeling een maximaal partnerpensioen bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum? En is er een extra partnerpensioen of wezenpensioen mogelijk die een uitkering biedt bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum.? Dan mag de basispensioenregeling niet gecombineerd worden met het extra partnerpensioen of wezenpensioen. Dat heeft het CAP duidelijk gemaakt.
Is het maximale partnerpensioen of wezenpensioen nog niet gebruikt in de basispensioenregeling? Dan mag een extra partnerpensioen of wezenpensioen wel gecombineerd worden met de basispensioenregeling. Dit mag totdat het maximale extra partnerpensioen of wezenpensioen is bereikt. Is de uitkering uit het extra partnerpensioen of wezenpensioen hoger dan het maximum? Dan moet de werkgever of de pensioenverzekeraars de begunstigde zijn.
Bron: CPA: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-21-005-v210319/

Voor de praktijk
In een aantal situaties geldt het maximaal extra nabestaandenpensioen niet. Dat geldt bij de uitruil van pensioen en bij meer dienstjaren waarover pensioen opgebouwd wordt. Alleen in deze gevallen mag het partnerpensioen hoger uitkomen dan 70% van het laatstverdiende loon.

Huwelijkse voorwaarden geen schenking bij overlijden
Het aandeel in de bezittingen en schulden tussen partners in een algehele gemeenschap van goederen is standaard 50%-50%. Dit kunnen partners anders verdelen in huwelijkse voorwaarden. De basis voor de berekening van erfbelasting is deze aangepaste verdeling. Dit heeft de rechtbank van Noord-Holland duidelijk gemaakt.
Casus:
Een man en een vrouw trouwen in een algehele gemeenschap van goederen in 2015. Vervolgens gaan zij huwelijkse voorwaarden aan. Hierin spreken zij af dat de man recht heeft op 10% en de vrouw op 90% van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Feitelijk verschuift er geen vermogen. Zij hebben alleen een afspraak gemaakt over een andere verdeling.
De man overlijdt kort nadat zij de huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. De vrouw is zijn enig erfgenaam. Zij aanvaardt de erfenis zuiver. Zij heeft bij de aangifte erfbelasting gemeld dat zij 10% van de gemeenschap erft. De belastingadviseur heeft een belastingaanslag opgelegd voor 50% van de gemeenschap. De vrouw en de belastinginspecteur hebben een meningsverschil over de hoogte van deze belastingaanslag.
Uitspraak:
De rechtbank maakt duidelijk dat de vrouw gelijk heeft:
Volgens de rechtbank is er geen schenking van vermogen. Voor een schenking van vermogen moet vermogen verschuiven van de ene partner naar de andere partner. Het moment van het maken van de huwelijkse voorwaarden is niet bepalend.
De rechtbank maakt duidelijk dat er ook geen verblijfsbeding is. Voor een verblijvingsbeding moet de gemaakte afspraak afhankelijk zijn van het overlijden van één van de echtgenoten.
Volgens de rechtbank is ook geen sprake van misbruik van het recht. De rechtbank ziet geen vorm van belastingontduiking door het maken van de huwelijkse voorwaarden. Was de vrouw eerder overleden dan de man? Dan zijn de huwelijkse voorwaarden juist voor de man in het nadeel. De rechtbank begrijpt dat een besparing van belasting de aanleiding was van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden. Maar dit is niet voldoende om te spreken van misbruik van het recht.
Bron: Rechtbank Noord-Holland - https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:9677

Voor de praktijk:
Onder bepaalde voorwaarden hoeven partners geen schenkbelasting te betalen als zij gaan scheiden. In hun huwelijkse voorwaarden moet dan een ongelijke verdeling van het vermogen zijn afgesproken. Deze goedkeuring geldt alleen als de meest vermogende partner:
- geen groter aandeel krijgt in het totale vermogen vergeleken met voor het huwelijk; en
- minimaal de helft van het vermogen krijgt bij scheiding.


Nieuws overzicht

Nieuws archief