Het Registerpensioenadviseur is een openbaar register, bestemd voor alle adviseurs werkzaam in de pensioenbemiddeling- en advisering als eigenaar van een kantoor dan wel als medewerker. Als u voldoet aan de gestelde eisen, kunt u zich laten inschrijven. Hierna kunt u de titel RPA en het bijbehorende logo in combinatie met uw eigen naam voeren. De titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Het personen register van de erkenningsregeliing is openbaar en kan door iedereen geraadpleegd worden. U komt via de onderstaande button in het online inschrijfformulier.

Om u online in te schrijven voor het RPA heeft u de volgende documenten nodig:

  • Wft-diploma Pensioenverzekeringen
  • Pasfoto (jpg)
  • Kopie BAV-polis (pdf of jpg)

Naar het inschrijfformulier